PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT
Buổi đầu làm quen tiếng anh của lớp 5TA
https://youtu.be/zN6QrUV4DFA